Skift til LED nu – forbud mod lysstofrør med kviksølv

De mest almindelige lysstofrør T8 og T5, som der findes tusindvis af i kontor- og servicevirksomheder, landbrug, industri, lagre, butikker, skoler og institutioner rundt i landet, er blevet udfaset og må ikke importeres eller produceres i EU efter August 2023.

Det gør de fordi T8- og T5-lysstofrør indeholder skadeligt kviksølv, som er en af de farligste miljøgifte, der findes. Med det nye forbud betyder det ifølge Energistyrelsen, at miljøet spares for næsten 3.000kg kviksølv frem mod år 2035.

Løsninger til udskiftning af gamle lysstofrør

INDBYGGET LOFTBELYSNING(IP20/IP40)

DIOLUM ALEXA II og MILA paneler

INDBYGGET LOFTBELYSNING(IP20/IP40)

DIOLUM ALEXA II og MILA paneler

Tag fat i dine kunder - vær på forkant med en energibesparende og miljøvenlig løsning.

Tilbyd en belysningsløsning som hurtigt er tjent hjem. Energistyrelsen har udviklet en LED-beregner, her får du et hurtigt overslag på, hvad der kan spares. 

sparenergi.dk/erhverv/vaaerktoejer/skift-til-led

Hjælp til lysberegninger og finde de bedste produkter.
Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning og lave lysberegninger, der passer til det enkelte lokale, lagerhal, produktion osv.

 

Skift NU - til en optimeret belysningsløsning og spar energi.

Det kommer til at påvirke utroligt mange, for næsten alle har T5 eller T8-lysstofrør et sted. Heldigvis er det faktisk en god forretning at skifte til LED, særligt med de høje elpriser. Vi opfordrer virksomhederne til at kontakte deres installatør og skifte til LED så snart som muligt – også for at undgå flaskehalsproblemer, når forbuddet sætter ind,” siger specialkonsulent i Energistyrelsen Thore Stenfeldt

Et gammelt lysstofrør kan udskiftes med et LED-rør. Men det er ikke helt så enkelt: Der skal laves tilretninger i det gamle eksisterende armatur. Lysudbyttet vil være anderledes. Der kan opstå udfordringer med eksisterende lysstyring, hvilket kan påvirke energieffektiviteten under brug. Resultatet er måske ikke det bedst mulige. En vigtig faktor er også opretholdelse af den elektriske sikkerhed ved LED-rørskift **.

Et skift til helt nye armaturer eller paneler giver bedre belysning/trivsel og flere muligheder for besparelser. Optimal styring af lyset - døgnrytme/bevægelsessensor - giver energibesparelser. Den generelle kraftigere lumen i LED belysning er ofte lig med færre armaturer.

Fakta:

FORBUD MOD LYSSTOFRØR

T5 og T8 lysstofrør udfases, så de ikke længere må bringes på markedet fra 23. august 2023


Forbuddet sker pga. kviksølvindholdet i lysstofrørene ved ophævelse af undtagelser i EU’s RoHS-direktiv *


Butikkerne må gerne sælge ud af lysstofrørene, indtil lagrene er tømte, herefter kan man kun købe LED-rør


Frem til 2035 vurderes udfasningen af T5 og T8 at spare EU-landene for

  • ca. 220 mia. kr. i pærer, energi og lamper.
  • ca. 2,9 ton kviksølvudledninger 

* RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)  Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

FORDELE VED LED-LYS FREM FOR LYSSTOFRØR

Er billigere. En investering i LED-lys er ofte tjent hjem i løbet af 0-2 år pga. lavere udgifter til strøm og udskiftning af lys

Holder længere. Et lysstofrør holder typisk 20.000 timer og et LED-rør 30-50.000 timer

Lyser bedre. Typisk forbedres lyskvaliteten ved at skifte fra lysstofrør til LED

Skåner klima og miljø. LED-lys har en mindre klimapåvirkning og indeholder ikke kviksølv

 

 


Kilde: Energistyrelsen

Oversigt over udfasningen af kviksølvholdige lyskilder

Udfasningen gølder også PL-Rør og Andre Kviksølvholdige lyskilder

 

** GÆLDENDE REGLER VED UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØR MED KVIKSØLV

Installatøren skal være opmærksom på at overholde følgende krav ombyggede armaturer fra lysstofrør til LED:

Armaturerne skal overholde kravene i Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet: www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/sikkerhed-ved-elprodukter/ombygning-belysningsarmaturer


Bygningsreglementets krav til arbejdsrum og fællesadgangsveje: bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/18/Krav/382_384


Installationsstandarden DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK) foreskriver, at armaturer og RCD’er skal vælges og installeres med henblik på at begrænse risikoen for uønsket udkobling af RCD’erne. Beskyttelsesstrømme og/eller jordlækstrømme må ikke være større end 0,3 gange RCD’ens nominelle mærkeudløserstrøm.

 


Kilde: tekniq.dk